แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.32 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 26 ท่าน