แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด ภายในบริเวณจุดชุมชนบ้านดอนเหียง หมู่ที่ 4 บ้านดอนเหียง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.43 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 30 ท่าน