^_____^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ^_____^
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
 

            สถานพินิจการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ในกระบวนการยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ร่วมจัดอบรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือให้แก่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ภายในเขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลตลุกดู่  เพื่อร่วมกันป้องกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่กำลังระบาดแพร่หลายสู่เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่   ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖    ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่  ชั้น  ๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 10.33 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย