หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานผลการจัดส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา และเข้าร่วมประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปี 2560 (ITA) [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศงบแสดงการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2      3