หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส) จำนวน 1 รายการ (งานกิจการประปา) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จุดสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแฟบ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ แบบดิจิตอลรหัสครุภัณฑ์ 417/61/0008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จุดสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแฟบ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10