หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ 40 ไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ความกว้าง 316.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,657 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสาลี-ชุมยาง(จุดทางข้างวัดชุมยาง) หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,987 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ อาคาร 1 และ อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ถังน้ำใสขนาดความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร (แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม) โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนวัดวังเตย ถึง บ้านนางอนงค์ เจนเขตกรณ์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรผาลาด ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10