หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่ จุดซอยหนองไผ่นานาภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาโดยการขยายท่อเมน หมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรผาลาด จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งเก้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งเก้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งเก้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินกลาง จากบ้านแม่สำราญ ถึงบ้านนายสนาม แก้วกิจการ หมู่ที่ 14 บ้านเพชรกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งเก้ง [ 29 เม.ย. 2562 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งเก้ง [ 29 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดงานโครงการกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ และ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3