หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.25 [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอ [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องมาตราการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้าน [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภั [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมชุมชนตำบล [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง [ 2 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 128 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแมคโฮ ในโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้อง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานค [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจิตอา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจิตอา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่ 10 กิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนสักนิด ก็ช่วยประหยัดน้ำได้ตั้งเยอะ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
น้ำพริกป้าใจ
 
ประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี
วัดเขาปฐวี

 
สถ.จ.อุทัยธานี เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เขากวางทอง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1420  ตอบ 6  
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
 
 


จ้างปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่ จุดซอยหนองไผ [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาโดยการขยายท่อเมน หมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรผาลาด จำนวน ๒ จุด โดยวิ [ 3 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่นาสวน (ต่อจากของ [ 15 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 
  
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง