หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตราการจำกัดการใช้ไกลโฟเซต [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็ก [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
 
อบต.ห้วยแห้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการ TO BE NUMBER [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.ทุ่งโพ นายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
อบต.เนินแจง เก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง ถนนสายบ้านป [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองฉาง งานป้องกันฯ คณะทำงาน ได้รับแจ้ง สัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน ม.5 ต. บ้านเก่า [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรคสำหรับผู้ที่มีความเ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองฉาง นายฉัตรมงคล สุวรรรณเศรษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉางและคณะทำงาน มอบถุงย [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองฉาง นายฉัตรมงคล สุวรรรณเศรษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ลงพื้นที่กับนักพัฒ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลานสัก [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
น้ำพริกป้าใจ
 
ปฐวี รีสอร์ท
ดู ลิ ง ที่ เ ข า ป ฐ วี

 
ขอชม (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 1068  ตอบ 1  
ยินดีด้วย (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 925  ตอบ 1  
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) สายทางบ [ 7 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะ [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 6763 อุทัยธานี หมา [ 29 มี.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 2 ป [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


พิธีทำบุญ​หมู่บ้านเพชรกาฬสินธุ์​ พร้อมทั้งเป็นประธาน จุดบั้งไฟ​ เพื่อทำการเสี่ยง [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


โอนย้ายข้าราชการ นายสราวุธ ทองคำขาว​ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จากเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


แสดงความยินดี​กับ​ นางสาว​ วรณน​ เอี่ยวสกุล​ พนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ ที่สอบบรรจ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


ลงพื้นที่จ่ายถุงยังชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังเตย [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


ลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบประปา ในพื้นที่ตำบลตลุกดู่ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


ประชุมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 


ลงพื้นที่ออกตามหา นาย​นุกูล​ หมื่นคำแสน​ ที่ได้หายตัวออกจากบ้าน​ หมู่ที่ 12 บ้าน [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 


ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


ประชุมคณะทำงานประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 19 


ต้อนรับข้าราชการ 2 ตำแหน่ง โอนย้ายเข้ามาปฏิบัติงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


ลงพื้นที่จ่ายถุงยังชีพประจำจุด รพ.สต.บ้านสวนขวัญ และรพ.สต.บ้านเขาปฐวี เมื่อวันที [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 


ลงพื้นที่จ่ายถุงยังชีพประจำจุด รพ.สต.บ้านวังเตย ได้มอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 


นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี (6 เม.ย. 2565) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ทำความ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 40 


ลงพื้นที่จ่ายถุงยังชีพประจำจุด รพ.สต.บ้านเขาปฐวี และรพ.สต.ตลุกดู่ ได้มอบให้กับผ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


ลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำทัพทัน จังหวัด [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 


ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำคลอง บริเวณหลังตลาดตลุกดู่ข้างวัดตลุกดู่ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 41 


ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย บ้านประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย(ลมพายุ)พัดทำใ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 


ประชุมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


ลงพื้นที่จ่ายถุงยังชีพจุด รพ.สต.บ้านสวนขวัญ รพ.สต.ตลุกดู่ และรพ.สต.บ้านเขาปฐวี เ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ออกสำรวจถ้ำที่เขาปฐวี เพื [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ตลุกดู่

facebook
ทต.ตลุกดู่
ทต.ตลุกดู่คำร้องทั่วไป