หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกดุ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  
 

นางสาวธัญญ์นรี  ศิริอดุลย์โชติ  พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกดุ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลุกดู่ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 14.47 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย