หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

นายก้าน  ทิพวรรณ์  ประธาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ร่วมประชุมโดยพร้อมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ ชั้น 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.16 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย