หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที่ ๑  
 

วันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลตลุกดู่  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี                     จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒                       เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ ชั้น  ๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 13.24 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย