หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 

 
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ด้านจิตอาสาภัยพิบัติ  
 

ศูนย์อำนวยการ จิตอาสา พระราชทานอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี โดยนายอนุชา  พัสถาน  ประธานพร้อมด้วยอาสาสมัครภาคประชาชนที่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ด้านจิตอาสาภัยพิบัติ  จำนวน ๓๖๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน.

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 11.42 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10