หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนสงบสุข  
 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลตลุกดู่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนสงบสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชน  อาสาสมัคร และประชาชน กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ ชั้น 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 11.48 น. โดย คุณ วรณน เอี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย