หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   9 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่   8 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน คสล. หนองไผ่-สาลี (คลองหนองไผ่) หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)   8 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ในการสำรวจพื้นที่   31 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย   31 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   10 ก.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   3 ก.ค. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน   3 ก.ค. 2562 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒    17 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42