หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์ พระราชทาน ให้แก่ผุ้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด (เพิ่มเติม)  14 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.7 ปี2564  11 ม.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   10 ม.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565  23 ธ.ค. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19  14 ธ.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ แบบอินโฟกราฟิก เรื่อง แหล่งพันธุ์มันสำประหลังคุณภาพ  13 ธ.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศวาระจังหวัด คนอุทัย สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร  8 ธ.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  3 ธ.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง (ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ)  2 ธ.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเยียวยาและฟื้นฟูเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  2 ธ.ค. 2564 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10