หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของแมลงดำหนามข้าว  23 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างถั่วเขียว  23 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล  17 มิ.ย. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565  14 มิ.ย. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 มิ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565  1 มิ.ย. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565  31 พ.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  23 พ.ค. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  19 พ.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งการอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต  17 พ.ค. 2565 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10