หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช  17 ก.ย. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  8 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 10  8 ก.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้่ำมัน งวดที่ 8  8 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   7 ก.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน  1 ก.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต  5 ส.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2564  29 ก.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก  29 ก.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำสั่งและประกาศจังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019  21 ก.ค. 2564 145
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10