หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์   13 พ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การสำรวจอาสาสมัคร หรือบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555   12 พ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2563   11 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562   5 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์   5 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่   30 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเฉพาะราย   30 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 3   30 ต.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10