หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 3/2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 2/2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3