หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2