หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนอื่น
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2