หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนอื่น
 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2