หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 เทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 9/2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 8/2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 7/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ครั้งที่ 6/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2      3      4