หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
เทศบาลตำบลตลุกดู่ ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 133  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 222  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 8 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 138  
 
เทศบาลตำบลตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓-๔ [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 155  
 
  (1)     2      3