หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตลุกดู่ มีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับอำเภอและตำบล หมู่บ้านใกล้เคียง สะดวกพอสมควร คือ
ถนนทางหลวงชนบท
  ถนนสาย ทัพทัน – ท่าชะอม หมายเลข อน. ๔๐๐๓      
  ถนนสาย ตลุกดู่ – หนองฉาง หมายเลข อน. ๕๐๐๖      
  ถนนสาย โป่งเก้ง – ลานสัก      
  ถนนสาย โป่งเก้ง – หนองเจ๊กกวย      
ถนนเทศบาล
  ถนนสาย ตลุกดู่ - เขาปฐวี      
  ถนนสาย วังเตย - สวนขวัญ      
  ถนนสาย สวนขวัญ - เขาปฐวี      
  ถนนสาย สวนขวัญ - โป่งเก้ง      
  ถนนลาดยางในเขตเทศบาล จำนวน ๑๘ สาย
  ถนน คสล. ในเขตเทศบาลเฉพาะย่านชุมชน จำนวน ๓๕ สาย
  มีถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกับลาดยาง จำนวน ๕๔ สาย
  มีถนนดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๐๐ สาย
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วย จำนวน สาย
  บ่อบาดาล จำนวน ๒๔๐ บ่อ
  สระน้ำของราษฎร จำนวน ๑๐๐ บ่อ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  น้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน แห่ง
  น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๓ แห่ง
  อ่างเก็บน้ำอุบอีเก้ง จำนวน ๕๙๐ ไร่
  สระ ส.ป.ก. จำนวน ๔๒ ไร่
  สระเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๓๐ ไร่
  สระกักเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๑๓)      
  คลองชลประทาน จำนวน สาย
 
 
 
การตลาด
  อาคารพาณิชย์ จำนวน ๒๗ อาคาร
  ร้านขายของชำ จำนวน ๖๗ ร้าน
  ร้านตัดเสื้อผ้า จำนวน ร้าน
  ร้านตัดผม จำนวน ๑๔ ร้าน
  ร้านส่งน้ำแข็ง จำนวน ร้าน
  ร้านเคมีภัณฑ์ จำนวน ร้าน
  ปั๊มน้ำมันขนาดกลางและเล็ก
      จำนวน ๑๕ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
  โรงสี จำนวน โรง
 
 
เขาปฐวี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ เขาปฐวี ตามปทานุกรม คำว่า ปฐวี, ปถวี, ปถพี อ่านว่า ปะ - ถะ - วี,ปะ - ถะ - พี แปลว่า แผ่นดิน เรียกชื่อตามท้องถิ่นว่า เขา -ปัด- ถะ- หวี รูปร่างลักษณะเขาปฐวี เป็นพืดเขายาวประมาณ ๗๒๐ เมตร สูง ๒๖๐ เมตร ลักษณะเป็นก้อนหินกลม ๆ แบน ๆ เรียงซ้อนกันสูงขึ้นไปเป็นยอดคล้ายกระจาดคว่ำ บางแห่ง เป็นชะง่อนผาชันมีถ้ำอยู่หลายแห่งในลักษณะต่างๆ กัน ที่ค้นพบมีประมาณ ๓๐ แห่ง อยู่รอบตัวเขา เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำฤษี ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำปลา ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำค้างคาว ฯลฯ บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามบริเวณที่ ราบหน้าเชิงเขา มีลานกว้าง ต้นไม้ร่มรื่น และฝูงลิงจำนวนมาก ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัด ที่พ่อค้าและชาวบ้านนำ สินค้าต่างๆ มาจำหน่าย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10