หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่
โทร : 056-510632 ต่อ 24
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศศิกัญญา ล้อจงเฮง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-510632 ต่อ 29


นางสาวศศิกัญญา ล้อจงเฮง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-510632 ต่อ 29


นายสันติ สุเพ็งคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-510632 ต่อ 32


นางสาวศศิกัญญา ล้อจงเฮง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056-510632 ต่อ 29


นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสุทธิวัชรกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056-510632 ต่อ 18