หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่
โทร : 056-510632 ต่อ 24
 


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่
โทร : 056-510632 ต่อ 24
 
 


นางสาวศศิกัญญา ล้อจงเฮง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-510632 ต่อ 29


นางรุจิรา เทียนเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 056510632 ต่อ 23


นางสาวนะวะรัตน์ ภู่ระหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 056-510632 ต่อ 23


นางสาวชวัลรัตน์ ดวงแข
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 056510632 ต่อ 21


นางสาวรัชณีย์ คงคาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056-510632 ต่อ 19


นางสาวสายสมร พหลไทย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 056-510632


นางสาวธนพร มุขกระจายแสง
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
โทร : 056-510632
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10