หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนตำบลตลุกดู่ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน
การไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๗ แห่ง
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๕ แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน ๑๗ แห่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๗ แห่ง
 
 
 
สหกรณ์เพื่อการผลิต จำนวน แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน แห่ง
กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน แห่ง
กลุ่มแม่บ้าน จำนวน ๑๔ แห่ง
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ จำนวน ๔๔ กลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีชุมชน จำนวน กลุ่ม
 
การประปาส่วนภูมิภาค
    จำนวน แห่ง
การประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๓ แห่ง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10