หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  16 0 16 ก.ค. 2562
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ  1430 6 27 เม.ย. 2559
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2559 จ.กำแพงเพชร   665 0 14 ม.ค. 2559
อยากทราบว่า ยังสมัคไทคัพทันใหมคับ  431 0 3 ส.ค. 2558
ข้อมูลไม่ปัจจุบัน  789 1 6 มิ.ย. 2558
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ  570 0 8 เม.ย. 2557
รับโอน ย้าย จนท.พัสดุ  529 0 8 ม.ค. 2557
แก้ไข  606 0 2 เม.ย. 2556
ขอเชิญประชุมโครงการประชาคมระดับตำบล  1152 0 12 มี.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผน ประจำปี 2556  646 0 8 มี.ค. 2556
  (1)     2